Presentacio Congres energia

I Congrés d'Energies Renovables i Sostenibilitat en Territoris Insulars
L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha organitzat el primer Congrés d'Energies Renovables i Sostenibilitat en Territoris Insulars, en el marc dels actes de celebració del 20è aniversari de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. El Congrés es celebrà de l'11 al 14 d'abril de 2013 al Recinte Firal de Menorca.

Des de fa uns anys, el Consell Insular de Menorca i els diferents municipis de l'illa, han portat a terme accions dirigides a millorar l'eficiència energètica, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la dependència energètica dels combustibles fòssils. En són exemple, la implantació del Pla d'Eficiència Energètica en l'enllumenat public municipal o la gestió del Parc Eòlic de Milà.

Amb tot, es troba a faltar una incidència major en el teixit productiu i empresarial de l'illa i una conscienciació sobre les necessitats i els avantatges d'un canvi de model energètic, de manera que els efectes positius d'aquests projectes s'estenguin a la totalitat de la població. Per corregir aquesta situació, i establir estratègies que permetin la transició cap a una economia menys dependent dels combustibles fòssils, s'ha organitzat  aquest congrés atorgant al teixit social i productiu de Menorca les eines per contribuir al canvi de model energètic amb importants repercussions en els aspectes econòmics, laborals, ambientals i socials de l'illa.

 

Objectius del Congrés:

 • Analitzar la situació energètica actual, en un context de canvi climàtic i preus alts de l'energia, plantejant escenaris de futur a la recerca de solucions aplicables a la realitat dels territoris insulars.
 • Aprofitar les oportunitats de generació d'activitat econòmica relacionades amb la protecció del medi ambient, propiciant un canvi de mentalitat i d'orientació en l'economia local, que permeti aprofitar les oportunitats de negoci relacionades amb la denominada economia verda.
 • Sensibilitzar als agents socials i a la ciutadania en general sobre la necessitat de fer front a un canvi en el model de desenvolupament econòmic-territorial-ambiental i energètic d'uns territoris amb límits clarament definits i que per les seves característiques són molt més sensibles als canvis que els territoris continentals.


Estructura del Congrés:

Es va plantejar la celebració d'aquest congrés amb una doble orientació, per una banda es pretenia donar-li un contingut tècnic adreçat a professionals, empresaris, emprenedors i inversors locals amb una clara orientació a estimular el creixement del sector energètic local. Per altra banda, es celebraven una sèrie d'activitats obertes a la ciutadania en general amb l'objectiu d'atreure l'interès social sobre la necessitat d'un canvi de model energètic per a la nostra illa.

Així el Congrés s'organitzà en dos grans blocs: per una banda, la celebració d'unes Jornades tècniques dirigides a professionals del sector i, per altra banda, la celebració d'una fira oberta al públic general per exposar les principals novetats de productes i activitats en el sector de les energies renovables, l'eficiència energètica i la sostenibilitat. La fira va estar complementada amb la celebració d'activitats paral·leles a les sales polivalents del Recinte Firal, on empreses, entitats i associacions celebraren xerrades informatives, debats i tallers demostratius dels seus productes i activitats.

Entitats col·laboradores: 

 • Govern de les Illes Balears
 • Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
 • Red Eléctrica de España
 • Miatec Innova SL
 • ENERTIKA
 • Alba Solar
 • Artiem Hotels
 • CAEB
 • PIME