Auditories energètiques en explotacions agrícoles i ramaderes de Menorca

Auditories energètiques en explotacions agrícoles i ramaderes de Menorca


El projecte Foment de les Energies Renovables i la Sostenibilitat en el Medi Rural en la Reserva de Biosfera de Menorca (FERMe), impulsat pel Consell Insular de Menorca i aprovat per la Fundación Biodiversidad, com una de les entitats que gestiona el Fons Social Europeu, en el marc del Programa Empleaverde, emprèn l'acció d'assessorament següent:

Auditories energètiques en explotacions agrícoles i ramaderes de Menorca


Aquesta acció va dirigida al sector agrari en general i s'auditaran aquelles finques que donin la seva autorització expressa i compleixin criteris de selecció, amb l'objectiu de generar propostes correctores i de millora del funcionament de les explotacions amb la finalitat de contribuir a la seva sostenibilitat gràcies a una gestió responsable de l'energia, l'aigua, residus, energies renovables, etc, ajudant a les explotacions a implementar mecanismes d'autocontrol i gestió de la sostenibilitat de les seves activitats o infraestructures, tant en l'afectació a l'ús de recursos no renovables, naturals, o en el cost econòmic.

Data límit d'inscripció : 11/04/2014

Lloc d'inscripció: Seu CIMe, plaça de la Biosfera, 5. Maó.

Acció gratuïta, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE).

Per sol·licitar la inscripció haurà de lliurar-se en paper al CIM el següent formulari, degudament emplenat, adjuntant la documentació requerida en el formulari. També es permet que els interessats remetin el full d'inscripció emplenat per correu electrònic a l'adreça de contacte (proyectoferme@cime.es).

Per a més informació poden dirigir-se a l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, a través del telèfon: 971356251 o al correu electrònic: proyectoferme@cime.es.