Adhesió al Pacte de Milà

El Consell Insular de Menorca s'adhereix al Pacte de Milà

Pacte Milà logo

Durant el Ple del passat mes de gener es va aprovar l’adhesió del Consell Insular de Menorca al Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, més conegut com el Pacte de Milà. Fins a data d’avui, han signat el Pacte un total de 138 ciutats d'arreu del món. L’adhesió al mateix compromet als signants a treballar per a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per assegurar una alimentació saludable i accessible per a tota la societat.

Un dels principals eixos de sostenibilitat de la Reserva de la Biosfera és l'alimentació, per la qual cosa amb aquesta adhesió la institució insular manifesta la seva voluntat de treballar mitjançant polítiques públiques alimentàries per tal d’avançar cap a una illa sostenible, compromesa amb el seu sector primari i que treballa per a diversificar els sectors econòmics, apostant de manera ferma per la gastronomia local com a dinamitzadors d'aquesta economia.

Els antecedents d'aquest procés es remunten a l’any 2015 amb la Declaració de Mongofra “Gastronomia i producte local” liderada per l’associació gastronòmica i cultural Fra Roger i el projecte Agroxerxa de l’Institut Menorquí d’Estudis, on diverses persones de la societat civil, representants d'entitats ambientals, del sector agrari i pesquer, restauradors i del sector turístic, van mostrar el seu compromís amb el coneixement, la valoració i la difusió del producte i la gastronomia de l'illa. L’any 2016 es posen de manifest els principis del Pacte de Milà, que ofereix un marc perfecte per a treballar en favor de sistemes alimentaris sostenibles, resilients i diversificats, demanda ja expressada, en part, a la Declaració de Mongofra.

D’aquesta manera, i per tal de consolidar aquest compromís, a finals de 2016 l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, amb la col·laboració de l'organització VSF Justícia Alimentària, ha aconseguit fons per poder treballar en aquesta línia durant tot el 2017, gràcies a la Fundación Daniel y Nina Carasso, fundació privada que ha atorgat l'Agència un ajut de 20.000€ per a l’execució del projecte.

La finalitat és que l'Administració pública, tant Consell Insular com els ajuntaments de l’illa, Ajuntaments, amb competències alimentàries a Menorca, disposin d'una estratègia transversal i coordinada de polítiques públiques alimentàries basades en els principis del Pacte de Milà realitzada de manera participada, establint alhora un espai estable de participació i implicació de tots els actors de la cadena alimentària per a vetllar la posada en marxa de l'estratègia.

Així es pretén treballar la coordinació i estructuració dels espais adequats per a la participació en les qüestions de polítiques alimentàries, tant en l’àmbit institucional com en coordinació amb els ajuntaments i la societat civil. Es tracta d’una oportunitat per a treballar l’alimentació des d’una visió insular i amb tots els agents implicats.

Per a més informació: http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/

Declaració de Mongofra: http://agroxerxa.menorca.es/documents/documents/2977docpub.pdf


Maó, 17 de març de 2017