Investigació

A través de personal propi, o mitjançant col·laboracions amb altres centres o entitats, es duen a terme projectes de recerca molt diversos, centrats en temàtiques com el medi natural, la pesca, la cartografia, la cultura, etc. A aquest apartat es mostren els projectes de recerca duts a terme en els últims anys.

 
Projectes d’investigació any 2018
 
Seguiment de la mortalitat de fauna a les carreteres de Menorca

No hi ha dubte que les carreteres i el transport motoritzat han suposat un gran avanç per a la societat moderna. No obstant això, la seva existència no està exempta d'amenaces i aspectes perniciosos. Les carreteres a l'illa no són una excepció. Per determinar la situació d'aquesta amenaça a la Reserva de Biosfera de Menorca, s'ha realitzat un estudi al llarg de l'any passat entre els mesos de juliol i novembre en què s'ha controlat de forma mensual 21 trams de la xarxa de carreteres insular . En total 416,24 km de les principals vies de connexió terrestre a l'illa. El resultat ha estat la detecció de 570 animals morts per atropellament a les carreteres de Menorca durant aquests 5 mesos.

Documents

 
Situació de les aranyes a la Reserva de Biosfera de Menorca

Al món es coneixen al voltant de 48.000 espècies d'aranyes, tot i que s'estima que deu haver-hi entre 76.000 i 170.000 espècies. L'illa de Menorca havia rebut fins ara poca atenció en el camp de l'aracnologia, però nous estudis mostren la diversitat d'espècies que es poden trobar a l'illa. Actualment s'estima la riquesa insular en 219 espècies d'aranyes, encara que aquesta riquesa segurament s'ampliarà en els pròxims anys amb la continuació d'aquesta recerca.

Documents

Projectes d’investigació any 2017
 
Incidència de l'electrocució a les aus a la Reserva de Biosfera de Menorca-2017

La mortalitat d'aus a línies elèctriques de distribució és una amenaça coneguda a Europa des de fa ja bastants anys. Els resultats obtinguts han tornat a posar de manifest l'efecte que està tenint la mortalitat per electrocució sobre les aus rapinyaires de l’illa. A l'estudi s'indiquen quines són les espècies que es veuen més afectades per aquesta amenaça, els factors lligats a una major mortalitat per electrocució, la perillositat associada a cadascuna de les línies elèctriques prospectades, així com la distribució d'aquesta mortalitat sobre el territori insular.

Documents

 
Cartografia digital de l'ocupació del territori de Menorca

Disposar d'una cartografia actualitzada del territori és una necessitat com a eina bàsica a la gestió i a la presa de decisions. L'objectiu principal ha estat mantenir actualitzada la informació sobre l'ocupació del territori insular, i poder dur a terme una anàlisi completa de l'evolució i tendències als canvis de cobertes i usos del sòl durant el període 2007-2015.

IDE Menorca

 
Programa de marcatge del corb marí emplomallat al mediterrani occidental

La Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO), va celebrar a Múrcia, entre el 12 i 15 d'octubre, el XX Congrés d’Anellament Científic d'Aus. Al Congrés es van abordar temes d'actualitat com la importància de l’anellament a estudis de conservació, gestió i canvi climàtic, o les últimes tecnologies per a l'estudi de moviments d'aus.
L'Agència Menorca Reserva de Biosfera ha participat al congrés mitjançant la presentació d'un pòster titulat “Programa de marcatge del corb marí emplomallat del Mediterrani, Phalacrocorax aristotelis des marestii, al Mediterrani occidental”. Al pòster s'exposa el programa comú d’anellament de l'espècie que es duu a terme a les Illes Balears, Catalunya i a la regió de Múrcia, amb la finalitat de determinar els patrons de moviments d'aquesta au marina protegida i amenaçada. El programa es duu a terme mitjançant la utilització d'anelles plàstiques blanques de lectura a distància, les que permeten diferenciar exemplars a distància sense necessitat de la seva captura.

Documents

 
Distribució dels caragols d'aigua dolça a la Reserva de Biosfera de Menorca

Amb un total de 23 espècies a l’illa, a aquest grup trobem tant gasteròpodes com a bivalves, i la gran majoria estan a l’illa des de molt abans de l'arribada de l'home, encara que amb posterioritat a aquesta arribada s'han incorporat algunes espècies més, dues de les quals estan considerades com a invasores, i que generen conflictes amb les espècies autòctones. A més, hi ha també dues espècies endèmiques. Viuen tant a aigües estancades, com a torrents o a fonts, i, al ser molt sensibles a la contaminació o a l'alteració del seu entorn, són espècies molt bones com a indicadores de la qualitat de l'aigua on viuen. A causa de la seva escassa grandària, en moltes ocasions la desaparició d'aquestes espècies a una determinada localitat passa completament desapercebuda.

Projectes d’investigació año 2016
 
Investigació sobre la dinàmica poblacional de la llagosta vermella (Palinurus elephas) i la seva explotació pesquera a Menorca

Aquesta investigació es va dur a terme a través d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Español d'Oceanografia a través del Centre Oceanogràfic de Balears i de l'Estació de Recerca “Jaume Ferrer”. Es va dur a terme el seguiment de la pesqueria, es va avaluar el cost-benefici de reduir els temps de calada dels tresmalls i es va estimar el reclutament de l'espècie, mitjançant la instal·lació de col·lectors de postlarves. Aquests objectius contribuiran a millorar la gestió actual d'aquesta pesqueria i assentar les bases per poder aplicar una gestió adaptativa.

Documents

Projectes d’investigació año 2015
 
Cartografia combinada de fons marins de Menorca: compilació de capes i comunitats bentòniques

Aquest projecte s'ha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració amb l’OBSAM. El seu objectiu ha estat l'elaboració d'una cartografia en format SIG de les comunitats marines bentòniques a través de treball de camp, recopilació de la informació existent, i creació d'una capa contínua de comunitats del fons marí.

Documents

Projectes d’investigació año 2014
 
Protecció marina i sector pesquer

A través d'una ajuda de la Fundació Biodiversitat, dependent del Ministeri d'Alimentació, Agricultura i Medi ambient, i amb ajuda del Fons Social Europeu i el programa “Emplea Verde”, s'ha dut a terme aquest projecte i el seu objectiu principal és la millora de la biodiversitat i l'impuls del desenvolupament d'activitats al medi marí, el suport a les comunitats pesqueres en la recerca de nous mitjans per reforçar la seva economia i proporcionar fonts d'ingressos alternatives. El projecte es va centrar en tres apartats: anàlisi, estudi i divulgació. Dins de l'apartat de recerca es va dur a terme un “Estudi sobre la implementació de noves Àrees Marines Protegides a les aigües interiors de la Reserva de Biosfera de Menorca, així com la seva gestió i recuperació”.

Documents