Preservar el cel nocturn de Menorca

Starlight

El Consell Insular de Menorca aprova el Reglament de Protecció del Cel Nocturn amb l’objectiu de reduir la contaminació lumínica de l’illa

29/08/2018

El Consell Insular de Menorca ha aprovat el Reglament de Protecció del Cel Nocturn amb l’objectiu de reduir la contaminació lumínica de l’illa

El departament de Medi Ambient del Consell Insular treballa per protegir el cel nocturn de Menorca i el dret a la llum de les estrelles. La motivació principal és reduir l’impacte lumínic i així, no només contribuir a l’estalvi energètic, sinó donar valor al cel nocturn de l’illa, fet que augmentaria l’atractiu turístic de Menorca i la convertiria en una reserva Starlight.

Reglament de protecció del cel nocturn

L’any 2005 amb l’aprovació per part del Govern de les Illes Balears de la Llei de protecció del medi nocturn a les Illes Balears, s’atorgà als consells insulars la capacitat de redactar i aprovar el seu propi reglament en funció de les singularitats de cada territori.

Així, el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de 16 de juliol de 2018, ha aprovat inicialment la redacció del reglament per a l’illa de Menorca. El reglament va més enllà de convertir Menorca en una reserva Starlight. Els objectius prioritaris són els de preservar el medi ambient, reduir la factura de la llum i crear una eina a l’abast de tots els ciutadans. D’aquesta manera, es tracta d’un reglament necessari per preservar el medi natural de Menorca.

Susana Malón, és l'astrònoma que dirigeix l’empresa Lumínica Ambiental i l’encarregada de redactar el Reglament de Protecció del Cel Nocturn. Després dels estudis realitzats al cel de Menorca, assegura que l’illa compta amb zones amb un nivell d’obscuritat molt bo. La zona de Cavalleria o Macarelleta són les que millors resultats mostren, amb nivells d’obscuritat comparables amb els d’un observatori astronòmic.

Reduir la contaminació lumínica

Per perseguir els objectius esmentats, s’ha realitzat un estudi que mostra les condicions actuals del cel nocturn de Menorca. Es pretén reduir la contaminació lumínica, mesurant la incidència de la il·luminació artificial i treballant en les zones que més llum emeten cap al cel.

Cal tenir en compte que Menorca parteix d’una bona base, ja que l’illa no apareix en el mapa de contaminació lumínica d’Europa. Tot i això, s’han detectat algunes zones de més contaminació, és a dir, massa il·luminades, com són: la zona comercial de l’aeroport, el port de Maó i les instal·lacions esportives. A més, també cal posar èmfasi en la il·luminació dels carrers durant la nit ja que, actualment, també existeix un excés d’il·luminació.

Cal esmentar que aquest reglament no només afectarà la il·luminació pública, sinó que també regularà la llum intrusa; aquella que prové d’instal·lacions privades però que surt a l’exterior i contamina el cel.

També serà necessari incidir en la direcció i la calidesa de la llum. Per això, un altre aspecte que es tindrà en compte és la il·luminació de les façanes i els monuments insistint en què la llum s’enfoqui de dalt abaix i no al revés.

Control

Aquest reglament serà regulat per un Servei de Prevenció de la Contaminació Lumínica, òrgan que controlarà i sancionarà amb multes de fins a 60.000 mil euros. Aquest seguirà uns criteris on s’estableixen diferents zones amb nivells de permissivitat diferent. Aquests nivells es troben en una escala que va des dels oasis d’obscuritat (zones E0), zones de màxima protecció per ser llocs sense activitat humana nocturna. Fins a les zones E4, amb màxima permissivitat, com serien, per exemple, les zones comercials dels principals nuclis urbans.

Els ajuntaments disposaran de competències per establir les zones E2, E3 i E4 mentre que el Consell Insular serà l’encarregat de definit les zones E0 i E1. Així es consensuaran mesures per protegir el cel nocturn regulant l’enlluernat de nit de tota l’illa.

Destí turístic Starlight

Tota aquesta feina, a més de ser necessària i beneficiosa pel medi ambient de Menorca i pels seus ciutadans, augmentarà l’atractiu turístic de l’illa. Per això, també caldrà definir una estratègia turística que treballi en proporcionar als visitants el producte Starlight. Cal esmentar que, ara per ara, els resultats dels estudis realitzats per l’empresa Lumínica Ambiental mostren un gran potencial de la reserva Starlight a Menorca. Tant per la qualitat del seu cel nocturn com pel medi natural de l’illa que ja és Reserva de la Biosfera i compte amb grans virtuts com són la seva terra, la seva gastronomia, la seva cultura o la seva biodiversitat.

Tràmit de participació ciutadana en el reglament de protecció del medi nocturn a Menorca

Es podran fer alegacions fins el 3 de setembre del 2018 a través de la Carpeta Ciutadana del Consell Insular de Menorca.Reglament de protecció del medi nocturn de Menorca