Memòria 2017 consorci de residus

Residus

El Consorci de Residus publica la memòria de 2017

Amb el paper i cartó, l’acer, l’alumini i el plàstic PET que es va recuperar l’any passat a Menorca, s’ha evitat la tala de 6.580 arbres i s’han pogut fabricar 27 cotxes, 5.764 bicicletes i 356.486 suèters polars Amb el paper i cartó, l’acer, l’alumini i el plàstic PET que es va recuperar l’any passat a Menorca, s’ha evitat la tala de 6.580 arbres i s’han pogut fabricar 27 cotxes, 5.764 bicicletes i 356.486 suèters polars

8/11/2018