Nacions Unides alerta sobre el canvi climàtic

Medi Ambient

L'ONU urgeix a prendre mesures sense precedents per evitar el col·lapse del planeta i l'amenaça sobre la vida

Nacions Unides adverteix que l'estat general del medi ambient segueix empitjorant, i que la humanitat es troba lluny de complir amb els acords internacionals sobre canvi climàtic i desenvolupament sostenible

29/03/2019

L'últim informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) publicat ahir a Nairobi (Kenya) fa advertències preocupants. L'extens document, el sisè que realitza l'ONU sobre la matèria i que ha estat elaborat per 250 científics i experts de 70 països, urgeix a prendre mesures sense precedents per evitar el col·lapse planetari i l'afectació irreversible sobre les condicions de vida en el planeta.

Les principals amenaces davant què ens trobem, segons l'informe, segueixen sense solucionar-se: el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, la reducció dràstica de l'aigua dolça, la contaminació de l'aire o la presència de cada vegada més residus plàstics a les nostres mars, entre d'altres. "L'estat general del medi ambient ha seguit deteriorant-se en tot el món", sosté l'informe, pel que adverteix que "es requereixen mesures urgents ja. [...] Cal adoptar mesures urgents a una escala sense precedents per aturar i revertir aquesta situació i protegir així la salut humana i ambiental".

L'advertència realitzada posa de manifest també la preocupació de l'organisme internacional davant les perspectives de canvi en matèria mediambiental. L'ONU alerta que els països no estan implementant les polítiques necessàries per revertir a temps els canvis esperats davant els models de "producció i consum insostenibles", pel que considera que de no actuar amb prestesa serà difícil complir amb els acords subscrits per la comunitat internacional per 2030 i 2050 com L'Acord de París o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). "Els avenços són massa lents per assolir les metes, o fins i tot progressen en sentit equivocat", i alerta de les "repercussions negatives i potencialment irreversibles sobre els recursos ambientals i la salut humana" si no s'actua.

Coincidint amb l'Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient que se celebra a Kenya, l'estudi es presentava ahir esperant que l'anàlisi de la crisi mediambiental pogués servir per arribar a acords més ambiciosos en el si de la comunitat internacional. Amb una extensió de 740 pàgines, el document tracta els diferents reptes mediambientals presentant dades actualitzades i projeccions de futur en cada àmbit. És el sisè informe sobre Perspectives del Medi Ambient GEO (Global Enviroment Outlook en anglès) que realitza l'Organització de Nacions Unides. Aquests informes tenen per objecte ser una font d'informació basada en proves que ajudi els responsables polítics i la societat en general a desenvolupar accions per a la consecució dels objectius acordats internacionalment en matèria ambiental i de desenvolupament sostenible.

Canvi Climàtic

És un dels temes a què l'informe posa més atenció. Els experts que l'han elaborat recorden que el canvi climàtic té proves inequívoques (un augment de 0,8 i 1,2 graus Celsius des de 1880 i el decenni més càlid del que es té constància) i que al produir-se afectarà els patrons meteorològics, el que posarà "en perill els mitjans de subsistència, la salut, l'aigua, i la seguretat alimentària i energètica de les poblacions". Si persisteix amb les emissions d'efecte hivernacle se superaran els 1,5 graus d'increment mitjà de la temperatura mundial, el que suposaria incomplir l'Acord de París. Per complir-lo, recorda l'informe, caldria reduir les emissions entre un 40% i un 70% entre 2010 i 2050, que per a 2070 hauran de ser zero.

Contaminació de l'aire

Un dels aspectes que es relacionen amb el canvi climàtic en l'informe és la contaminació de l'aire. L'ONU ho considera ja un dels principals factors ambientals causants de morts prematures al món, amb entre 6 i 7 milions de morts anuals. Adverteix a més de la quantiosa despesa econòmica que suposa que gran part de la població mundial resideixi en zones amb nivells de contaminació ambiental per sobre del recomanat per l'OMS (4,4 bilions d'euros anuals de pèrdues en matèria de benestar).

Pèrdua de la Biodiversitat

Degradació i pèrdua de la varietat d'éssers vius, espècies i ecosistemes a causa de pràctiques contaminants i de sobreexplotació del medi. És una altra de les advertències amb què conclou l'informe recordant que són necessaris més esforços per pal·liar la situació: pèrdua mitjana en un 60% de l'abundància de les poblacions mundials de vertebrats terrestres, descensos generalitzats en la productivitat de vegetació en la major part d'hàbitats o la reducció de la diversitat genètica i els mitjans de subsistència per a la humanitat davant el declivi dels recursos naturals, entre d'altres. A més, només un 15% dels hàbitats terrestres i el 16% de les zones costaneres i marines es troben protegides, i un 42% dels invertebrats terrestres, el 34% dels d'aigua dolça i un 25% dels marins es troben en perill d'extinció.

Mars i oceans en perill

Entre les grans problemàtiques que viuen actualment les superfícies marines del nostre planeta es troben l'escalfament global, l'acidificació de l'aigua a causa de la captació de C02, la contaminació amb plàstics (un 75% de les escombraries marina està composta de plàstics) i la sobreexplotació. Tot això està ocasionant, explica el document, una dràstica pèrdua d'ecosistemes marins i la consegüent repercussió en la pesca, el turisme i la salut.

Aigua dolça, un recurs cada vegada més escàs

L'aigua dolça és cada vegada més escassa, de manera que l'ONU informa que augmenta la competència per aquest recurs. Entre les causes d'aquest augment, assenyala l'informe, es troba la contaminació orgànica i química de l'aigua dolça o l'esgotament dels aqüífers a causa de l'ús ineficient dels recursos per a l'agricultura, el consum d'aigua potable o els usos en indústria. També adverteix que el 40% dels aiguamolls que existien el 1970 han desaparegut.

El sòl i l'avanç de la seva degradació

Nacions Unides considera probable l'avanç de la degradació del sòl sense un pla de gestió a nivell nacional i internacional, el que ocasionaria que el 2050 uns 4.000 milions de persones visquessin en terres desertificades i l'augment de les migracions. Entre les causes: la desforestació, i l'agricultura i la ramaderia extensiva (el 50% de la terra habitable s'usa per a la producció d'aliment i el 77% de les zones agrícoles per a la producció de pinsos i producció de carn). L'informe recomana per això la reducció del consum de carn i del malbaratament d'aliments.


Resum informe