Canvis en l'Agència Menorca RB

Nota de Premsa

Aprovats definitivament els nous estatuts de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera

La modificació del Estatuts converteix a l'Agència en un òrgan estratègic i transversal del Consell Insular amb presència en el seu òrgan gestor de la presidència, les conselleries i un representant de les alcaldies de l'illa

Ple ordinari 21/10.

22/10/2019

El Ple del Consell Insular de Menorca va aprovar ahir dilluns de forma definitiva els nous estatuts de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, l'organisme dependent de la institució insular encarregat de portar endavant els projectes que l'illa de Menorca, com a reserva de biosfera, impulsa en compliment amb els objectius marc del Programa MaB de la UNESCO.

Resolt el procés de recollida i contestació d'al·legacions al document, l'aprovació dels nous estatuts de l'Agència converteix a l'organisme en un ens estratègic i transversal de la institució insular incloent en el seu òrgan gestor a les diferents administracions públiques, òrgans administratius i de representació social i científica. L'objectiu principal dels canvis recollits en els nous estatuts és dotar l'Agència de la representació que exigeix l'execució dels diferents projectes que es duen a terme des d'aquesta, els quals incideixen en múltiples àmbits i matèries gestionats per diferents conselleries del CIM i els ajuntaments: urbanisme, ordenació del territori, infraestructures, turisme, comerç, cultura, patrimoni, llengua, serveis socials, i un llarg etcètera.

En la seva intervenció en el Ple, Maite Salord, consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera i actual presidenta de l'Agència, ha volgut destacar que les modificacions proposades en els estatuts converteixen a l'Agència en un "òrgan central i estratègic del Consell Insular de Menorca per poder millorar el funcionament actual". I ha afegit que "representa un pas més, important i imprescindible, per a millorar i consolidar el projecte de Menorca Reserva de Biosfera que, tot i haver-se complert ja 26 anys des de la seva declaració, som tots conscients que cal anar treballant i millorant dia a dia. Aquest és el nostre compromís".

Entre les principals novetats, els nous estatuts estableixen que la presidència de l'Agència sempre serà exercida per la Presidència del Consell Insular de Menorca, atorgant a l'organisme unitat d'acció i coordinació en el seu lideratge. Així mateix, es crea la Vicepresidència de l'Agència, que haurà d'exercir preferiblement el o la consellera encarregada de gestionar matèries relacionades amb el medi ambient. Així, la presidència de l'Agència, que ostentava fins ara Maite Salord, passa d'aquesta manera a Susana Mora, presidenta del Consell Insular. Salord per la seva banda es converteix a partir d'ara a la vicepresidenta de l'Agència.

Una altra de les novetats en el nou document és el reforçament de l'òrgan col·legiat que s'encarregarà de la direcció i impuls de l'Agència. Aquest nou òrgan, anomenat Consell Rector de l'Agència, ve a substituir l'antic Consell d'Administració i formaran part d'ell la presidència i la vicepresidència de l'Agència, cadascun dels consellers i conselleres executives que encapçalen els corresponents departaments en què s'estructura el Consell Insular de Menorca, i un alcalde o alcaldessa en representació dels municipis de Menorca. També formaran part el o la gerent del Consell i un o una secretària, tots dos amb veu però sense vot. És aquí on el canvi en el text pretén aportar transversalitat i donar cabuda als diferents organismes i institucions involucrades en els projectes que l'Agència inclou en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca, el document que adapta els objectius de sostenibilitat de la UNESCO al context concret de l'illa.

Cal destacar també la creació de la Junta d'Alcaldes i Alcaldesses de la Reserva, òrgan amb funcions d'informació, coordinació i consultiva entre l'Agència i les vuit alcaldies de l'illa per desenvolupar aquells projectes del Pla d'Acció de la Reserva impulsats des dels municipis. De nou un canvi que busca incloure en la presa de decisions a tots els actors involucrats en la reserva de la biosfera de Menorca.

Pel que fa al Consell Social i el Consell Científic de la Reserva, tots dos organismes ja existents a l'Agència, s'amplia la seva composició i es concreten les seves funcions. En el Consell Social de la Reserva es dóna entrada a representants de l'Administració General de l'Estat, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i representants d'altres entitats públiques i privades. En el Consell Científic de la Reserva es preveu la incorporació, entre d'altres, de dos tècnics del CIM adscrits a l'Agència per facilitar la permeabilitat entre la gestió diària i el vessant cientificotècnic. En ambdós òrgans es considera també necessari donar entrada a dos representants de les associacions de directors dels centres d'educació infantil, primària i secundària de Menorca, donada la rellevància que es pretén donar a l'educació per a la sostenibilitat.

Entre els reptes més importants que afronta l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, i per als quals s'han aprovat els nous estatuts, es troba la gestió de l'ampliació de la Reserva cap al mar i la modificació de la seva zonificació, aprovada per la UNESCO el passat mes de juny, o seguir executant el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca, aprovat també el febrer d'aquest any i amb validesa fins al 2025.