[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

[OFERTA CONTRACTACIÓ] Per realitzar un estudi per a la definició d’àrees marines vulnerables de la Xarxa Natura 2000

Els interessats poden presentar la seva oferta fins les 23.59 h de dia 24 de febrer de 2021

15/02/2021

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera, del Consell Insular de Menorca, publica una oferta de contractació per realitzar un estudi de base per a la definició d’àrees marines vulnerables dins la Xarxa Natura 2000.

L'objecte principal del servei es conèixer les amenaces existents i els factors que incideixen en algunes de les àrees marines Xarxa Natura 2000 de la Reserva de Biosfera de Menorca per poder determinar-ne el grau de vulnerabilitat. Els treballs se centraran en tres àrees: àrea marina del nord de Menorca, àrea marina Punta Prima-illa de l’Aire i Parc Natural de s’Albufera des Grau.

CALENDARI I PRESSUPOST

El servei s'iniciarà a partir de la data de firma de la nota d’encàrrec fins al 30 de setembre de 2021. El detall del calendari es determinarà en les reunions de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca.

El pressupost del contracte menor de serveis té un cost màxim de 12.000 euros (IVA exclòs), amb la possibilitat de realitzar un pagament parcial d'un 50 % una vegada s’hagi realitzat part del treball i el darrer pagament del 50 % quan acabi el contracte.

Aquest estudi s’engloba dins del projecte MAREBI, desenvolupat per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en col·laboració amb la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Els interessats poden presentar la seva oferta fins a les 23.59 h del dia 24 de febrer de 2021.

OFERTA