[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

Conservació

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per realitzar cartografia submarina d’àrees marines situades dins la Xarxa Natura 2000 a la reserva de biosfera de Menorca durant l’any 2021

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 8 de març de 2021.

25/02/2021

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta per a la prestació dels serveis d'assistència tècnica per a la realització de cartografia submarina d'àrees marines situades dins la Xarxa Natura 2000 a la reserva de biosfera de Menorca durant l'any 2021.

Aquest estudi s'engloba dins del projecte MAREBI, desenvolupat per l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en col·laboració amb la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

L'objecte principal del servei és conèixer amb detall els fons marins, i per tant els hàbitats i l'estat de conservació, d'àrees marines situades a Xarxa Natura 2000 a dins de la zona protegida LIC ES5310035 Àrea Marina del Nord de Menorca, que també es Reserva Marina, en concret es pretén cartografiar la meitat exterior del port de Fornells.

El servei s'iniciarà a la firma de la nota d'encàrrec fins al 30 de setembre de 2021 i el pressupost màxim és de 13.000 (IVA inclòs). Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 8 de març de 2021.

Quant als criteris de valoració de les ofertes rebudes, es valorarà especialment la solvència tècnica i l'experiència en treballs previs, així com el contingut de la memòria de realització dels treballs que s'ha d'elaborar per la present oferta, així com l'oferta econòmica realitzada.

Tota la informació sobre l'oferta al document adjunt:

OFERTA