[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

Biodiversitat

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica diverses ofertes de contractació per a la realització del seguiment de la biodiversitat dins del Programa de Seguiment de la Biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca durant l’any 2021

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 28 de març de 2021

18/03/2021

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica vàries ofertes per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la realització del seguiment de la biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca dins del seu Programa de Seguiment de la Biodiversitat. Es tracta d’un servei a desenvolupar per part d’un tècnic/a especialista o empresa especialitzada en consultoria i gestió ambiental, i forma part del Programa de Seguiment de la Biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca de l’any 2021.

Es presenten sis ofertes diferents, cada una dirigida al seguiment d’una o vàries espècies. La persona o empresa interessada haurà de presentar la seva oferta per a cada una de les sis ofertes existents, podent presentar-se a una oferta o a vàries. Per a cada oferta és necessari presentar un projecte independent.

L’objecte dels encàrrecs són:

1. Seguiment de la tortuga mediterrània. L’oferta implica l’estudi de cinc poblacions de tortuga mediterrània. En cadascuna de les poblacions s'estimaran els següents paràmetres demogràfics: mida de cada població, estructura d'edats, sex-ratio, edat de supervivència sexual, anàlisi de supervivència adulta i juvenil i anàlisi de la incidència antròpica sobre la supervivència.

Consulta l'oferta

2. Seguiment de la sargantana balear als següents illots: Illa de l’Aire, Binicodrell gros, Binicodrell petit, Illes Bledas, Sanitja (o Porros), Sargantana, Rovells, Porros (de Fornells), Tosqueta, Addaia gran, Addaia petita, ses Àguiles, en Carbó, en Carbonet, ses Mones, Colom, Mel i Illa del Rei. A cada població s’estimaran els paràmetres demogràfics següents: densitat de cada població, efectius de cada població, estructura demogràfica, anàlisi comparatiu de densitats entre poblacions, i variacions amb dades prèvies.

Consulta l'oferta

3. Seguiment de quatre poblacions de tortuga d'estany. En cadascuna de les poblacions s'estimaran els següents paràmetres demogràfics mitjançant la captura en viu i mètodes de captura-recaptura: obtenció de dades biomètriques, identificació d'exemplars mitjançant marques, mida de cada població, estructura d'edats, sex-ratio, anàlisi de supervivència adulta i juvenil, extracció de les tortugues d'aigua exòtiques, així com altres exemplars de fauna invasora de les zones d'estudi.

Consulta l'oferta

4. Seguiment de diverses espècies de vertebrats, concretament un programa de seguiment d’amfibis, el seguiment del conill (Oryctolagus cuniculus), i el seguiment de la marta (Martes martes).

Consulta l'oferta

5. Seguiment de diverses espècies d’aus a Menorca durant l’any 2021, concretament un programa d’estacions d’esforç constant (EEC), el seguiment de dormidors d’ardeids a l’hivern, i el seguiment d’aus aquàtiques hivernants.

Consulta l'oferta

6. Realització de treballs per al seguiment de la baldrija grossa.

Consulta l'oferta

Com a requisits per a cada una de les ofertes es valorarà especialment la solvència tècnica i l’experiència amb l’espècie, així com la memòria que es deu presentar per la presentació de la oferta.

Els treballs de seguiment es duran a terme entre la data d’adjudicació i el 30 de novembre de 2021. Els interessats podran presentar les seves ofertes fins a les 23:59 h del dia 28 de març de 2021.