Accions projecte MAREBI

Conservació

La Reserva de Biosfera de Menorca desenvolupa accions de conservació i divulgació del medi marí en el marc del projecte MAREBI

S’ha contractat a una tècnica especialista en medi marí per a donar suport al projecte, formalitzat tres contractacions externes per realitzar actuacions d’investigació a diferents àrees marines protegides i s’ha iniciat el seguiment d’aus marines indicadores de l’estat ambiental del medi marí

5/04/2021

El projecte MAREBI, que té com a objectiu compatibilitzar les activitats humanes amb la conservació de les àrees marines protegides de Menorca, ja ha iniciat les seves accions. Per una banda, s’ha contractat a una tècnica especialista en medi marí, que donarà suport a les 10 accions que inclou el projecte. Aquest procediment de contractació, ha despertat un gran interès entre professionals de les ciències relacionades amb el mar, amb una afluència considerable, amb més de 50 candidats i candidates presentats.

Per altra banda, s’han formalitzat tres contractes externs per desenvolupar diverses actuacions d’investigació i seguiment a diferents àrees marines protegides de l’illa. En primer lloc, s’estudiaran les praderies d’algueró (Cymodocea nodosa), planta marina protegida emparentada amb la més coneguda posidònia. Amb aquest estudi es pretén determinar la distribució d’aquestes praderies a l’illa, determinar el seu estat de conservació i definir un programa de seguiment que serveixi com a indicador de l’estat de conservació del medi marí.

En segon lloc, es realitzarà un estudi per definir àrees marines vulnerables a llocs tan rellevants com la Reserva Marina de la Illa de l’Aire, la del Nord de Menorca i el Parc Natural de s’Albufera des Grau. D’aquesta manera, els treballs se centraran en determinar els usos i pressions que puguin representar una amenaça als valors naturals per els quals es van protegir aquests espais. Aquesta informació resultarà cabdal per identificar possibles propostes que permetin mitigar o revertir els possibles impactes existents, així com contribuir a una millor planificació dels usos i activitats humanes per tal que esdevinguin compatibles amb la conservació marina.

Finalment, el tercer estudi consistirà en l’elaboració d’una cartografia detallada dels hàbitats marins de la zona nord de la badia de Fornells, el que completarà estudis previs realitzats al 2020 al sud d’aquesta badia. D’aquesta manera, s’obtindrà un mapa complert de la distribució dels hàbitats marins d’aquest espai de gran valor ecològic, protegit per diferents figures de protecció.

A més, s’ha iniciat el seguiment d’aus marines indicadores de l’estat de conservació del medi marí, en concret amb el corb marí mediterrani (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), que cria aquesta època de l’any. Es tracta d’un ocell considerat vulnerable a l'extinció en el catàleg d'espècies amenaçades, tant a nivell estatal com Balear, a causa principalment d’amenaces com la captura accidental amb xarxes i palangres de pesca, les molèsties als nius i la urbanització del litoral. Les properes espècies sobre les quals es farà seguiment seranseran la gavina camagroga (Larus michahellis) i la gavina corsa (Ichthyaetus audouinii).

Àrees marines de Menorca

Les àrees marines protegides representen actualment una de les eines més efectives per a la recuperació, protecció i conservació dels ecosistemes marins, contribuint a una major resiliència dels nostres mars davant impactes com el canvi climàtic i millorant la productivitat de la seva biodiversitat, entre les quals s’inclouen valuosos recursos pesquers. Per això, és fonamental portar a terme un seguiment adequat d’aquests espais protegits, que permeti obtenir informació útil per a una gestió adequada.

Menorca és la Reserva de Biosfera més gran de la Mediterrània gràcies a la recent ampliada part marina que compta amb 445.000ha, el 85% de la superfície total de la Reserva. Aquesta extensió dóna una idea de la importància que té el mar que envolta Menorca, que inclou tant valors característics de zones costaneres: extenses praderies de plantes marines com posidònia i algueró, boscos d’algues brunes del gènere Cystoseira, coves submarines de gran interès científic; com ecosistemes característics de zones profundes i mar obert: esculls coral·lígens, espectaculars canons submarins, com el de Son Bou, i nombroses espècies pelàgiques emblemàtiques, com tortugues marines, catxalots, rorquals comuns, diferents espècies de dofins, etc. Aquests valors extraordinaris han resultat en la creació de diferents figures d’àrees marines protegides, que inclouen la Reserva Marina del Nord de Menorca i la de l’Illa de l’Aire, el Parc Natural de s’Albufera des Grau, i uns 14 espais que formen part de la xarxa ecològica Natura 2000 de la Unió Europea.

El projecte MAREBI té una durada d’un any, fins a novembre de 2021, i compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del programa Pleamar, cofinançat pel FEMP.

Fundació Biodiversitat Programa Pleamar Fons Europeu Marítim i de Pesca FEMP