[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

El Consell Insular publica una oferta de contractació per a l’elaboració de material audiovisual que doni difusió a la guia per prevenir el malbaratament alimentari

Les persones interessades podran presentar la seva oferta a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca des del dia següent a la seva publicació i fins l'1 d'octubre de 2021

21/09/2021

El Consell Insular publica una oferta de contractació per a l’elaboració de material audiovisual que doni difusió a la Guia per prevenir el malbaratament alimentari.  

El servei s'iniciarà des del moment de l’adjudicació, amb una reunió de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca i finalitzarà el 15 de desembre de 2021.

Tasques i característiques del servei a desenvolupar

  1. Elaboració d’una estratègia comunicativa per divulgar les mesures de malbaratament destinats a un públic general i sectorial (com a mínim ha d’incloure els sectors recollits a la guia). L’estratègia haurà de ser coherent amb la campanya «Productes Fora de Sèrie« https://producteforadeserie.wordpress.com/. L’estratègia es validarà en una reunió prèvia amb els tècnics assignats del Consell Insular de Menorca.
  2. Elaboració del guió de com a mínim 5 audiovisuals. L’estratègia es validarà en una reunió prèvia amb els tècnics assignats del Consell Insular de Menorca. El fil discursiu haurà de ser coherent amb la campanya «Productes Fora de Sèrie « https://producteforadeserie.wordpress.com/.
  3. Elaboració de com a mínim 5 audiovisuals d’una durada màxima de 3 minuts, inclòs els audios. L’estètica haurà de ser coherent amb la campanya «Productes Fora de Sèrie « https://producteforadeserie.wordpress.com/.

Termini de presentació d'ofertes

Els interessats podran presentar la seva oferta fins l'1 d’octubre de 2021. Les ofertes es presentaran via telemàtica a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) mitjançant instància genèrica de registre d'entrada, amb la indicació: «Oferta d’assistència per l’elaboració de audiovisuals de curta durada per la difusió de la guia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari». No es tindran en compte les propostes que es presentin per una via diferent.

Oferta