[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

El Consell Insular publica una oferta per a l'elaboració de diversos reportatges fotogràfics sobre les empreses adherides a la marca Menorca Reserva de Biosfera

Els interessats podran presentar la seva oferta fins el 18 d’octubre de 2021

8/10/2021

El Consell Insular publica una oferta per a l'elaboració de diversos reportatges fotogràfics sobre les empreses adherides a la marca Menorca Reserva de Biosfera.

TASQUES I CARACTERÍSTIQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI

1. Contactes previs amb el personal tècnic i de comunicació que designi l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, per tal de definir les característiques del servei a desenvolupar.

2. Un cop comunicat per part del personal tècnic les empreses que han obtingut la concessió de la marca Menorca Reserva de Biosfera, l’empresa adjudicatària haurà de posar-se en contacte amb l’empresa objecte del reportatge per organitzar la sessió fotogràfica. S’estableix un termini màxim de 15 dies per realitzar les fotografies.

3. El contracte inclou l’elaboració d’un màxim de 40 reportatges fotogràfics de les empreses noves adherides a la Marca Menorca Reserva de Biosfera. Cada reportatge inclourà un nombre aproximat de 30 imatges depenent de la mida de l’empresa adherida. Les imatges han tenir coherència amb el llenguatge visual emprat a les fitxes ja existents de les empreses de la Marca Menorca Reserva de Biosfera https://marcamenorcabiosfera.org/

4. Edició posterior de les fotografies perquè siguin coherents amb l’imatge estètica de les fitxes ja existents de les empreses de la Marca Menorca Reserva de Biosfera:

Productes: https://marcamenorcabiosfera.org/productes/
Serveis: https://marcamenorcabiosfera.org/serveis/

5. L’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca tindrà la propietat intel·lectual del material generat durant l’execució de l’assistència. Es reserva el dret de compartir l’ús de les imatges generades amb cadascuna de les empreses objecte del reportatge fotogràfic.

CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI

El servei s'iniciarà des del moment de l’adjudicació, amb una reunió de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca i finalitzarà el 30 de setembre de 2022. En cas d’arribar a la quantia màxima total de 40 reportatges efectuats, el servei es considerarà finalitzat automàticament en el moment d’entrega del darrer reportatge fotogràfic.

PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 8.000 euros (IVA Inclòs).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES

Els interessats podran presentar la seva oferta fins el 18 d’octubre de 2021 (inclòs).

Oferta