[OFERTA DE CONTRACTACIÓ]

Residus

El Consell Insular publica una oferta per al contracte menor d'assitència tècnica per a l'elaboració d'un estudi de la bossa tipus a Menorca

Les propostes d’oferta es podran presentar fins a les 23.59h del dia 29 de novembre de 2021

10/11/2021

El Consell Insular publica una oferta per al contracte menor d'assitència tècnica per a l'elaboració d'un estudi de la bossa tipus a Menorca. L’objecte principal del contracte ha de servir de base pels càlculs d’assoliment dels objectius marcats tant per la Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, per la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i pel Pla Director Sectorial de prevenció i gestió dels residus no perillosos de Menorca 2019-2025, entre d’altres.

TASQUES A DESENVOLUPAR

La tasca a realitzar és la redacció de l’Estudi de la bossa tipus de residus a Menorca que haurà d’incorporar com a mínim:

  • Recaptació d’informació prèvia als ajuntaments i al Consorci de Residus i Energia de Menorca
  • Reunions de coordinació
  • Treball de camp per a l’obtenció de dades
  • Elaboració memòria de l’estudi

PRESSUPOST

El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un import màxim de 14.700 euros (més IVA).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Les propostes d’oferta es podran presentar des de la signatura del present document fins a les 23.59h del dia 29 de novembre de 2021.

Oferta