Es reuneix el Consell Social

La Llei Menorca Reserva de Biosfera entre els principals temes tractats al darrer Consell Social de la Reserva de Biosfera

La reunió, celebrada el passat 1 de desembre, va abordar l'estat de la llei, que podria ser aprovada pel Ple del Consell al març del 2022 i posteriorment elevada al Parlament

16/12/2021

El passat dimecres, 1 de desembre del 2021, es va celebrar una nova reunió del Consell Social de la Reserva de Biosfera Menorca. La reunió de l'òrgan consultiu va comptar amb la participació de la presidenta de l’Agència Reserva de Biosfera, Susana Mora, del vicepresident, Josep Juaneda, i dels 35 representants de les diferents entitats i organitzacions que formen part del Consell Social. Un dels principals temes tractats a la darrera trobada d'aquest òrgan va ser la situació actual en què es troba la Llei Menorca Reserva de Biosfera, ara mateix en estat de tramitació. 

El vicepresident de l’Agència, Josep Juaneda, va exposar els objectius i finalitats que persegueix la nova norma i va fer un repàs breu de la cronologia seguida amb el procés de configuració de la Llei de Menorca Reserva de Biosfera. Juaneda va destacar que la previsió és que la Llei sigui aprovada al Ple del Consell Insular de Menorca el març de 2022, havent finalitzat abans el procés d’anàlisi i consens amb els partits polítics, i havent presentat el text definitiu al mateix Consell Social. L'aprovació per part del Ple la posterior elevació del text al Parlament balear. 

La reunió del Consell Social va permetre també analitzar els avenços en la implementació del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca, així com exposar els punts més destacats del pressupost l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per al 2022.

Desenvolupament del Pla d'Acció

Es va presentar l’informe de desenvolupament del Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera 2020. En aquest cas, la directora insular de Reserva de Biosfera, Irene Estaún, va exposar la memòria on es detalla l’estat d’execució de les accions previstes al Pla d’Acció. Estaún també informà el Consell Social que aquest mes es disposarà de l’informe d’indicadors del Pla d’Acció, que elabora l’OBSAM, i que complementarà l’anàlisi del Pla d’Acció.

Pressupostos per al 2022

En aquest punt, va ser el vicepresident Juaneda qui exposà els principals trets del pressupost de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per al 2022:

Actuacions del Pla d'Acció. Es reforça i impulsa les diverses actuacions previstes al Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera 2019-2025, que de forma transversal marca el camí a seguir. Es consoliden les xifres de 120.000,00 € destinades en general al desenvolupament i implantació del Pla d’Acció, inclosa la seva revisió a l’equador de la seva vigència; complementades amb altres partides específiques, dirigides a desenvolupar l’execució d’accions previstes per aquest període, com ara: 90.000€ de dotació addicional al CARB, i 352.000€ a conservació de la biodiversitat i geodiversitat, gestió de la finca pública d’Alforí de Dalt, la marca Reserva de Biosfera o la posada en marxa del Servei de Protecció i control del medi nocturn.

Conservació i seguiment de medi marí. També cal destacar els 107.000€ reservats per programes de conservació i seguiment del medi marí de la Reserva de Biosfera,, un programa iniciat dins el 2021 gràcies a l’aprovació del projecte MAREBI del programa PLEAMAR.

Impuls de la sostenibilitat. També destaca la implementació de diversos projectes específics per continuar amb l’impuls de la sostenibilitat a la Reserva de Biosfera. Aquest és el cas del projecte BeGreen, que per al 2022 compta amb 590.000€ de recursos del Fons de l’Impost de Turisme Sostenible, per tal d’ajudar a empreses del sector turístic de Menorca a implementar accions a favor de la sostenibilitat en la seva activitat. O l’impuls del programa de la marca Menorca Reserva de Biosfera, per destacar aquelles empreses que desenvolupen la seva activitat de manera coincident amb els objectius de la declaració de la UNESCO.

Estratègia Menorca 2030. Una de les línies d’actuació prioritàries segueix sent eldesplegament de l’Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per a la descarbonització del sistema energètic de l’illa, que durant el 2022 contempla com a actuacions més destacables l’ampliació de la planta fotovoltaica de Santa Rita, amb un pressupost de 220.832,88 € o la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a l’aparcament rere el Consell Insular amb un cost de 65.000€ per abastir en règim d’autoconsum l’edifici. També destaca la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en diversos aparcaments públics en col·laboració amb els ajuntaments de Menorca, amb una inversió total valorada en 2.589721,61 €. A més l’Oficina de l’Energia Menorca 2030 amb un pressupost de 145.000€ continuarà oferint els seus serveis a ciutadania, empreses i administracions per donar suport al procés de descarbonització. I també la previsió de 300.000€ per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric en aparcaments públics. També vinculat a la implementació de l’Estratègia 2030, es situa el Pacte de Batlies, on es preveuen 200.000€ en ajuts als municipis per avançar també en el seu procés de descarbonització, en total, per tant, 3.500.000€ de pressupost de l’Agència per accions directes vinculades a la descarbonització.