Cens d'Empreses del Sector de l'Energia

Cens d'Empreses i Professionals del Sector de l'Energia de Menorca

FORMULARI PER A EMPRESES INTERESSADES A FORMAR PART DEL CENS D’EMPRESES I PROFESSIONALS DEL SECTOR DE L’ENERGIA DEL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA

La informació proporcionada tindrà caràcter públic i per això és indispensable l'autorització per part de l'empresa perquè el Consorci de Residus i Energia de Menorca en pugui fer ús.

D'altra banda, atès que la comunicació i difusió en matèria d'energia també es vehicula a través de l'Agència de la Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, aquesta mateixa autorització també serà vàlida per a aquest òrgan, sempre mantenint les mateixes finalitats.

Autoritz el Consorci de Residus i Energia de Menorca i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera a fer ús de la informació proporcionada a continuació i publicar als respectius webs la informació proporcionada.
Accepto

Autoritz el Consorci de Residus i Energia de Menorca, l'Agència Menorca Reserva de Biosfera i el Consell Insular de Menorca perquè em facin arribar informació d'interès en relació amb el sector de l'energia i la sostenibilitat.
Accepto

INFORMACIÓ QUE CAL INDICAR PER REGISTRAR-SE EN EL CENS D’EMPRESES I PROFESSIONALS DEL SECTOR DE L’ENERGIA DE MENORCA
 
Nom de l’empresa o professional (*):
Adreça (*):
Població (*):
Codi Postal (*):
Correu electrònic (*):
Web:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:


DADES DEL SOL·LICITANT 
(aquestes dades no figuraran al cens disponible en línia)

Nom:
DNI:
Càrrec:
Telèfon:
Adreça electrònica:

SECTORS D'ACTIVITAT:


Enginyeria i arquitectura:
 
Energies renovables:
Instal·lacions en sòl
Empreses/Indústria
Habitatges unifamiliars
Comunitats de veïns

Instal·lacions:
Projectes d’il·luminació interior
Projectes d’enllumenat exterior
Projectes d’instal·lacions de climatització
Projectes d’instal·lacions esportives
Projectes de biomassa (assessorament i serveis)
Projectes d’instal·lacions industrials
Estudis de petjada de carboni a empreses

Edificació:
Projectes d’eficiència energètica a l’edificació
Projectes d’arquitectura sostenible
Projectes de millora d’envolupants d’edificis
Arquitectura passiva
Auditories energètiques: Edificis d’habitatges
Auditories energètiques: Instal·lacions industrials
Auditories energètiques: Instal·lacions públiques
Certificacions d’eficiència energètica d’edificis

Mobilitat:
Estudis de mobilitat urbana
Plans de mobilitat urbana sostenible
Mobilitat elèctricaInstal·ladors i mantenidors:
 
Energies renovables:
Solar fotovoltaica (<500 kW)
Solar fotovoltaica (>500 kW)
Solar tèrmica
Microeòlica i minieòlica
Eòlica
Producció de biogàs

Instal·lacions:
Instal·lacions elèctriques domèstiques
Instal·lacions elèctriques industrials
Enllumenat exterior
Domòtica i sensorització
Fontaneria
Climatització d’alta eficiència
Calderes de biomassa domèstiques
Calderes de biomassa industrials
Instal·lacions de fred industrial
Piscines i equips de depuració
Spa i wellness

Edificació
:
Instal·lació de sistemes d’aïllament en edificis
Instal·lació de sistemes de tancament en edificis

Mobilitat:
Equips de recàrrega de vehicles elèctricsComercialització de productes i equips:
 
Energies renovables:
Panells solars fotovoltaics
Inversors
Bateries d’emmagatzematge domèstic
Bateries d’emmagatzematge industrial
Equips solars tèrmics
Pèl·let (producció i comercialització)
Estella (producció i comercialització)
Llenya (producció i comercialització)
Carbó vegetal
Biocombustibles

Instal·lacions:
Bombes de calor d’alta eficiència
Calderes de biomassa domèstiques
Calderes de biomassa industrials
Equipament de domòtica i sensorització
Equips de climatització domèstica
Equips de climatització industrial
Equipament per a piscines i depuració d’aigua
Equipalment per a spa i wellness
Electrodomèstics
Equipament industrial
Equips d’il·luminació

Edificació
:
Aïllaments: Tèrmic
Aïllaments: Sonor
Aïllaments: Materials naturals
Sistemes de tancament per a edificació

Mobilitat:
Vehicles elèctrics (automòbils, motocicletes, ciclomotors)
Petits vehicles elèctrics (bicicletes, patinets)
Lloguer de vehicles elèctrics
Carsharing
Equipament per a punts de recàrrega de vehicles elèctrics

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça comunicacio.biosfera@cime.es

Per tal de garantir la veracitat de les dades aportades, s'ha d'omplir el model de declaració responsable que poden descarregar fent click aquí i adjuntar-lo emplenat a continuació.

Adjuntar document: