Cens d'Empreses i Professionals del Sector de l'Energia de Menorca

Taller Ona Energies, S.L.


Adreça:C/ Manobres 18, 1r
Població:Ciutadella
Adreça electrònica:info@onaenergies.es
Telèfon de contacte:971386301
Web:http://www.onaenergies.es

Serveis:
 
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Bateries d’emmagatzematge domèstic
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Bateries d’emmagatzematge industrial
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Biocombustibles
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Carbó vegetal
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Equips solars tèrmics
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Estella (producció i comercialització)
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Inversors
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Llenya (producció i comercialització)
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Panells solars fotovoltaics
Comercialització de productes i equips - Energies renovables - Pèl·let (producció i comercialització)
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Bombes de calor d’alta eficiència
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Calderes de biomassa domèstiques
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Calderes de biomassa industrials
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Equipalment per a spa i wellness
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Equipament de domòtica i sensorització
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Equipament industrial
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Equipament per a piscines i depuració d’aigua
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Equips d’il·luminació
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Equips de climatització domèstica
Comercialització de productes i equips - Instal·lacions - Equips de climatització industrial
Comercialització de productes i equips - Mobilitat - Equipament per a punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Enginyeria i arquitectura - Edificació - Auditories energètiques: Edificis d’habitatges
Enginyeria i arquitectura - Edificació - Auditories energètiques: Instal·lacions industrials
Enginyeria i arquitectura - Edificació - Auditories energètiques: Instal·lacions públiques
Enginyeria i arquitectura - Edificació - Certificacions d’eficiència energètica d’edificis
Enginyeria i arquitectura - Edificació - Projectes d’eficiència energètica a l’edificació
Enginyeria i arquitectura - Edificació - Projectes de millora d’envolupants d’edificis
Enginyeria i arquitectura - Energies renovables - Comunitats de veïns
Enginyeria i arquitectura - Energies renovables - Empreses/Indústria
Enginyeria i arquitectura - Energies renovables - Habitatges unifamiliars
Enginyeria i arquitectura - Energies renovables - Instal·lacions en sòl
Enginyeria i arquitectura - Instal·lacions - Estudis de petjada de carboni a empreses
Enginyeria i arquitectura - Instal·lacions - Projectes d’enllumenat exterior
Enginyeria i arquitectura - Instal·lacions - Projectes d’il·luminació interior
Enginyeria i arquitectura - Instal·lacions - Projectes d’instal·lacions de climatització
Enginyeria i arquitectura - Instal·lacions - Projectes d’instal·lacions esportives
Enginyeria i arquitectura - Instal·lacions - Projectes d’instal·lacions industrials
Enginyeria i arquitectura - Instal·lacions - Projectes de biomassa (assessorament i serveis)
Enginyeria i arquitectura - Mobilitat - Mobilitat elèctrica
Instal·ladors i mantenidors - Instal·lacions - Calderes de biomassa domèstiques
Instal·ladors i mantenidors - Instal·lacions - Domòtica i sensorització
Instal·ladors i mantenidors - Instal·lacions - Enllumenat exterior
Instal·ladors i mantenidors - Instal·lacions - Instal·lacions elèctriques domèstiques
Instal·ladors i mantenidors - Instal·lacions - Instal·lacions elèctriques industrials
Instal·ladors i mantenidors - Mobilitat - Equips de recàrrega de vehicles elèctrics
Instal·ladors i mantenidors - Energies renovables - Eòlica
Instal·ladors i mantenidors - Energies renovables - Microeòlica i minieòlica
Instal·ladors i mantenidors - Energies renovables - Producció de biogàs
Instal·ladors i mantenidors - Energies renovables - Solar fotovoltaica (<500 kW)
Instal·ladors i mantenidors - Energies renovables - Solar fotovoltaica (>500 kW)
Instal·ladors i mantenidors - Energies renovables - Solar tèrmica