L'illa de Menorca

Menorca, reserva de biosfera


La UNESCO declarà Menorca com a reserva de biosfera el 7 d'octubre de 1993, atès l'alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d'un paisatge que ha mantingut, i continua mantenint avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric. Allotja una notable diversitat d'hàbitats mediterranis, on habiten espècies animals i plantes exclusives de l'illa, algunes de les quals en perill d'extinció.

Albufera des Grau


 Dades bàsiques de la reserva de biosfera de Menorca

LOCALITZACIÓ
Regió biogeogràfica:
Mediterrani occidental

Comunitat autònoma:
Illes Balears

Municipis:
Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Mercadal, es Migjorn Gran, Sant Lluís

Administració gestora:
Consell Insular de Menorca

Declaració:
8 d’octubre de 1993

Ampliació:
29 d’octubre de 2004

Superfície:
71.186 ha
Zona nucli:
7 %
Zones d’esmorteïment o tampó:
38 %
Zones de transició:
55 %
Veure el mapa de zonificació


Arreu del món hi ha més de 400 reserves de biosfera on s'experimenta amb el concepte de desenvolupament sostenible. Són llocs on l'activitat humana es desenvolupa de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural. Menorca forma part de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera i manté contacte amb altres reserves de biosfera adscrites al Programa Home i Biosfera (programa MaB) de la UNESCO. La reserva de biosfera de Menorca està agermanada amb la de Lanzarote (Canàries).

Amb una superfície aproximada de 700 km2 i 200 km de costa, Menorca es divideix administrativament en vuit municipis i allotja una població censada d'uns 94.875 habitants (any 2011). La preponderància del turisme, que en les darreres dècades s'ha convertit en el principal recurs econòmic de l'illa, explica la forta estacionalitat de la pressió humana, ja que ocasionalment s'arriben a acollir més de 160.000 persones.

Menorca és la més septentrional i oriental de les Illes Balears, a més de la més plujosa (prop de 600 mm a l'any) i influenciada per vents persistents. De forma allargada i lleugerament rectangular, s'estén d'est a oest al llarg d'uns 53 km i presenta una orografia de poca alçària. La seva cota màxima és de 358 m (el Toro).

El Consell Insular de Menorca, responsable institucional de la reserva, ha optat per la sostenibilitat, per tal que les futures generacions d'habitants i residents puguin seguir gaudint dels recursos naturals i de la bellesa paisatgística de què disposam avui. Per aquesta raó, s'actua amb precaució sobre el territori, per mantenir a llarg termini la qualitat de vida i els valors ambientals que han merescut la declaració de la UNESCO. Com a reserva de biosfera, aquests són els nostres reptes:
  • Afavorir la conservació de les activitats que mantenen el paisatge tradicional i evitar les que el puguin degradar. Per això s'ha aprovat el Pla territorial insular (PTI), que ordena el territori vetllant per la sostenibilitat i regula el creixement urbanístic, alhora que es promouen bones pràctiques agroambientals mitjançant el Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera.
  • Reforçar la conservació dels ecosistemes naturals i de la fauna i la flora autòctones. Per això es duen a terme campanyes d'eradicació de la flora invasora, es protegeixen les espècies amenaçades i els hàbitats més singulars, com és el cas de les basses temporals, i es duen a terme projectes de restauració ambiental.
  • Aprofundir en el coneixement de la riquesa natural i cultural. Per això es porta a terme la investigació sobre el patrimoni arqueològic i natural.
  • Definir estratègies de sostenibilitat a escala local. Per això cada municipi té la seva Agenda Local 21 i el seu propi pla d'acció ambiental.
  • Gestionar ambientalment el litoral i les platges, que són la base de l'activitat turística, mitjançant la protecció dels ecosistemes dunars i marins.
  • Minimitzar l'impacte ambiental de les activitats humanes quotidianes. Per això se separen i es tracten adequadament totes les fraccions de residus: l'orgànica, el rebuig, el paper, el vidre i els envasos.
  • Arribar a esdevenir un laboratori de sostenibilitat a l'aire lliure. Per això s'ha creat l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), que recull i analitza la informació més rellevant de la reserva de biosfera.
Amb la col·laboració de la societat menorquina, d'algunes ONG i d'empreses de l'illa, hem cercat estratègies per preservar el patrimoni natural i cultural de l'illa. No obstant això, encara hi queda molta feina per fer per continuar convertint els reptes en realitats, i necessitam també el suport dels visitants, atès que només junts podem contribuir a fer possible un desenvolupament que de veritat sigui respectuós amb el medi ambient.