Documents

 

Centre de Documentació de la Reserva de Biosfera

Des de l'any 2017, la reserva disposa del Centre de Documentació, un projecte generat en col·laboració amb la Fundació Biodiversitat. Es planteja com una estructura d'organització i conservació del patrimoni documental, buscant així donar suport a les activitats d'investigació, docència i difusió dels valors econòmics, socials i ambientals de la reserva entre la ciutadania en general.

A l'apartat de documents d'aquesta web trobaràs els documents més generals que fan referència als projectes publicats. Si vols consultar el fons documental complet de la reserva (articles científics, llibres, informes inèdits...) contacta amb l'Agència.

 
 
Cercar per texte:
Cercar per categoria:
Cercar per tipologia:
Revista ONA estiu 2019
Col·lecció Guies Menorca Reserva de Biosfera
PDFNúm. 3. Guia de les Aus de MenorcaPDFNúm. 4. Guia de les plantes de MenorcaPDFNúm. 5. Guia dels Bolets de MenorcaPDFNúm. 6. Guia de Geologia de Menorca
Col·lecció llibres WNICBR
PDF1er Encuentro WNICBR - 2012. Lugares para el desarrollo sostenible de islas y zonas costerasPDF2nd Meeting WNICBR- 2012. Best Practices of Island and Coastal Biosphere ReservesPDF3ª Reunión de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras. WNICBR 2013PDF4º Encuentro. Las Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras bajo el impacto de los desastres naturales. WNICBR 2015PDF5th Meeting WNICBR - 2015. The Impact of Climate Change and Sustainable DevelopmentPDF6º Encuentro WNICBR - 2016. Propuestas para el desarrollo sostenible en el marco del Plan de LimaPDF7th Meeting WNICBR - 2017. Desirable Action Plan of the World Network of Island and Coastal Biosphere ReservesPDF8º Congreso WNICBR - Menorca 2018. Libro de Actas del VIII Congreso de la Red Mundial de RRBB Islas y Zonas Costeras
Col·lecció Quaderns de Camp Menorca RB
PDFQuaderns de Camp 1. Els Ramaders del BoscPDFQuaderns de camp 2. El lloc menorquíPDFQuaderns de camp 3. Rastres del bosc
Col·lecció Quaderns Didàctics Menorca RB
PDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 1 – BiosferaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 1 – Biosfera - FULL PER AL PROFESSORATPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 2 – GeologiaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 3 – EnergiaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 4 – Biodiversitat terrestrePDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 5 – Biodiversitat MarinaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 6 - Alimentació Saludable
Col·lecció Quaderns Reserva de Biosfera de Menorca
PDFQuadern RB núm. 0. PTI, el gran debate sobre el territorio. 2002PDFQuadern RB núm. 1. El litoral i la Reserva de Biosfera. 2002PDFQuadern RB núm. 2. La Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera. 2002PDFQuadern RB núm. 3. AQUANET - La qualitat de les aigües subterrànies. 2004PDFQuadern RB núm. 4. Projecte LIFE. Conservació de la flora de Menorca. 2004PDFQuadern núm. 5. Projecte AQUAMED - Les aigües de la mediterrànea. 2006PDFQuadern RB núm. 6. La petjada ecològica de Menorca. 2006PDFQuadern RB núm. 7. Les Agendes Locals 21 de Menorca. 2007PDFQuadern RB núm. 8. Projecte GRINMED - Gestió del risc de nitrats. 2008PDFQuadern RB núm. 9. Les rapinyaires. Una perspectiva des del cel. 2009PDFQuadern RB núm. 10. LIFE Basses. Gestió i conservació de basses temporals. 2009PDFQuadern RB núm. 11. Sistema d´indicadors de sostenibilitat. 2010PDFQuadern RB núm. 12. Club Producto Turístico. 2010PDFQuadern RB núm. 13. El Proyecto LIFE+ RENEIX. 2014PDFQuadern RB núm. 14. El Projecte LIFE+BOSCOS. 2015PDFQuadern RB núm. 15. Les espècies invasores a la RB de Menorca. 2017PDFQuadern RB núm. 16. Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. 2018PDFQuadern RB núm. 17. Localitats d’interès geològic a la RB de Menorca. 2019
Documentació complementària
DOCXAnnex I Sol·licitud beques d´investigació 2019 a la Reserva de Biosfera de MenorcaDOCAnnex II Declaració responsable ajuts 2019 a investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFBases ajuts 2019 per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFConvocatòria 2019 ajuts a investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca
Estudis i informes
PDFAlcocer, A., Sancho, V., 2016. Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFAlcocer, A., Sancho, V., 2018. Censo colonias de quirópteors cavernícolas en la isla de MenorcaPDFAlcocer, A., y Sancho, V., 2017. Censo de las Colonias de Quirópteros Cavernícolas en MenorcaPDFAnálisis socioeconómico del sector marítimo y pesquero en la Isla de MenorcaPDFBertolero, A., 2015. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2016. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2017. Seguiment de la Tortuga Mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2018. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBoix, D., Ruhí, A., Sala, J., Gascón, S., Compte, J., Quintana, X., 2010. Invertebrados acuáticos.PDFCardona, J., Camps, X., Pons, M., 2018. Diagnosi del sistema energètic de MenorcaPDFCardona, J., Camps, X., Pons, M., 2018. Diagnosis del sistema energético de MenorcaPDFCardona, J., Camps, X., Pons, M., 2018. Menorca Energy System AnalysisPDFCarrera, D., 2015. Programa de seguimento de anfibios en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFCarrera, D., 2015. Programa de seguiment de biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca. Seguiment d’amfibisPDFCarrera, D., Pons, P., 2010. Importancia de los estanques temporales para la conservación de los anfibios menorquinesPDFCarreras, L., Galarza, N. Blanco, A. i de Pablo, F. 2018. Servei d’informadores de la Reserva de Biosfera dePDFCartografía combinada de los fondos marinos de Menorca: Compilación de capas y comunidades bentónicasPDFCartografia del Pla Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Cens de població reproductora de corb marí Phalacrocorax aristotelisPDFCortada, A., 2016. Seguiment de micromamífers a MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Informe técnico del Programa de Seguimiento de Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Menorca.PDFDe Pablo, F., 2015. Programa de Seguimiento de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca PDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiPDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota patiamarilla Larus michahellisPDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Seguimiento de micromamíferos en MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Censo de la población reproductora de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelisPDFDe Pablo, F., 2016. Censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiPDFDe Pablo, F., 2016. Informe técnico del Programa de Seguimiento de la Biodiversitat en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Programa de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de cormorán moñudoPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de gaviota de AudouinPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de milano real 2017PDFDe Pablo, F., 2017. Electrocución de aves en tendidos eléctricos en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2017. Estratègia de Conservació de la Biodiversitat a Menorca 2017PDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora de milano real 2018PDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora del alimoche común en MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora del cormorán moñudoPDFDe Pablo, F., 2018. Población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouinii en la Reserva de Biosfera de Menorca.PDFDe Pablo, F., 2018. Programa de Seguimiento de la Avifauna en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Seguimiento de micromamíferos en MenorcaPDFDe Pablo, F., Méndez, J., Bertolero, A., González, J., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de la HerpetofaunaPDFDinámica poblacional de la langosta roja Palinurus elephas y su explotación pesquera en Menorca. Proyecto MENLANPDF Estradé, S. i Carreras, D., 2015. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFEstradé, S. i Carreras, D., 2016. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFEstudi de Fluxos Alimentaris de MenorcaPDFEstudio implementación nuevas Áreas Marinas ProtegidasPDFFebrer Pons, J. Bosco, 2018. Campanyes de mostreig d’aranyes a Menorca 2016 i 2017PDFFraga, P., 2015. Seguiment i avaluació de la flora endémica i amenaçada de MenorcaPDFFraga, P., 2016. Seguiment i avaluació de la flora no endémica amenaçada de MenorcaPDFFraga, P., 2017. Seguiment i avaluació de la flora amençada de Menorca. Basses Temporals i Ambients SegetalsPDFFraga, P., Mascaró, J., Cardona, E., Estaún, I., Torres, E., LIFE BASSES: La flora vascular en los estanques temporales de MenorcaPDFGarcía, D., 2015. Seguimiento de las poblaciones de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2017. Seguiment de les poblacions d´ocells terrestres nidificants PDFGarcia-Febrero, O., 2017. Xarxa de Seguiment de Papallones diürnes de MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2018. Seguiment de les poblacions d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2018. Seguiment d´ocells terrestres hivernants a Menorca 17-18PDFGarcia-Febrero, O., 2019. Seguiment de les poblacions d´ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2016. Seguiment de la Baldriga a l’illa de l’AirePDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2017. Seguiment de la Baldriga a l’illa de l’AirePDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2018. Seguiment de la Baldriga a l´illa de l´Aire de Menorca.PDFGonzález, J., 2016. Seguimiento de las poblaciones de galápago europeoPDFGonzález, J., y Ribó, J., 2017. Seguimiento de Galápago Europeo en la Reserva de Biosfera de Menorca PDFGonzález, J., y Ribó, J., 2018. Seguimiento de Galápago Europeo en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFInventari de Llocs d´Interès Geològic de la RB de Menorca - Informe TècnicPDFInventario de Lugares de Interés Geológico de la RB de Menorca - Informe TécnicoPDFMadrid, J.M., de Pablo, F. y García, D., 2012. Situación de los vertebrados terrestres amenazados en la isla de MenorcaPDFMemòria Justificativa Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFMéndez, J. 2017. Cens de Dormidors d´Ardèids a l´hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de marta Martes martesPDFMéndez, J. 2015. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de marta Martes martesPDFMéndez, J., 2016. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2017. Cens de la Població Insular de Marta a la RB de MenorcaPDFMéndez, J., 2017. Cens de Població Insular de Conill Oryctolagus Cuniculus a la RBPDFMéndez, J., 2017. Programa Seguiment Aus Comuns a Menorca - SOCMEPDFMéndez, J., 2017. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’Illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Cens de dormidors d’ardeids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Cens de la població de conill oryctolagus cuniculus a la RB de Menorca PDFMéndez, J., 2018. Cens de la Població Insular de Marta martes a la RB de MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Programa de seguiment d’aus aquàtiques a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Programa de Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFPérez, A. y Pérez- Mellado, V. 2018. Seguimiento la lagartija Balear en MenorcaPDFPérez, A. y Pérez-Mellado, V., 2017. Seguimiento de las Poblaciones de Lagartija BalearPDFPérez, A., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balearPDFPérez-Mellado, V., 2015 .Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balearPDFPons, G.X. i Martín, J.A., 2015. Memòria técnica de la cartografia digital de la distribució de la fauna terrestre endèmica invertebradaPDFPrograma de marcaje de Cormorán moñudo del Mediterráneo, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, en el Mediterráneo occidentalPDFQuintana, J., 2010. Los Moluscos terrestres y de agua dulce. In: Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E.PDFQuintana, J., 2016. Seguiment dels mol·luscs d’aigua dolça d’algunes fonts i torrents de MenorcaPDFGarcía. M., 2018. Seguiment de la mortalitat de fauna a les carreteras de MenorcaPDFSíntesi Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFSoler, E., 2016. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., 2017. Seguiment de Libèl·lules de Menorca. SLiMePDFSoler, E., Estradè S., 2015. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., Méndez, M., 2010. Libélulas de estanques temporales de MenorcaPDFText normatiu Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFTOMS IV-VIII Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFTriay, R., 2015. L’Àguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFTriay, R., 2016. L’Àguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFTriay, R., 2017. L’Àguila Peixatera Pandion haliaetus a l´illa de MenorcaPDFTriay, R., 2018. L´Àguila Peixatera Pandion haliaetus a l´illa de Menorca
Llibres
PDFCanals, A., 2015. Guia de bones pràctiques de gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic a MenorcaPDFCanals, A., 2015. Guia de buenas prácticas de gestión forestal para la adaptación al cambio climático en MenorcaPDFCanals, A., Truyol, M., 2011. El Bosc a Menorca. Funcions d’ahir, d’avui i de demàPDFCanals, A., Truyol, M., 2011. El Bosque de Menorca Funciones de ayer, de hoy y de mañanaPDFCatàleg del Club Producte Turístic de la reserva de biosfera MenorcaPDFCatálogo del Producto Turístico Reserva de Biosfera MenorcaPDFFraga, P., 2009. International Conference on Mediterranean Temporary Ponds Proceedings & AbstractsPDFFraga, P., Estaún, I., Cardona, E., LIFE BASSES: gestió i conservació a MenorcaHTMJornades sobre els 10 anys de la reserva de la biosfera de Menorca 2004PDFJornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca 2008PDFJornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca. 20 anys d’una il·lusió 2013HTMJornades sobre la Reserva de Biosfera de Menorca 1999PDFPlan de Desarrollo Sostenible de Menorca Reserva de Biosfera. Estudio de viabilidad. 1998PDFProjecte GRINMED - Bones pràctiques agràries per a la prevenció del risc de nitrats PDFRecetas de la Biosfera
Revista ONA
PDFRevista ONA Estiu 2018PDFRevista ONA tardor 2018PDFRevista ONA primavera 2019
Tríptics i fulletons
PDFResum Estratègia Alimentària de Menorca
Altres
PDFBases Fòrum de Joves Xarxa Espanyola de RBPDFDecàleg de bones pràctiques per a navegants Asmen i RBPDFEstratègia Alimentària de MenorcaPDFFichas de requisitos productos y servicios marca Menorca Reserva de Biosfera_CASTPDFFitxes de requisits productes i serveis marca Menorca Reserva de Biosfera_CATPDFInfografia Estudi de Fluxos Alimentaris de MenorcaPDFMemoria final del Proyecto de Protección MarinaPDFPresentació Estratègia de Conservació de BiodiversitatPDFPrograma Fòrum Joves Xarxa Espanyola de RBPDFProjecte de les noves instal·lacions de tractament de residus de MilàPDFProposta d´Ampliació de la Reserva de Biosfera MenorcaPDFREGLAMENT MARCA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA_CATPDFREGLAMENTO MARCA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA_CASTPDFResolución convocatòria ajuts mobilitat eficient i sostenible