Biodiversitat

 

Centre de Documentació de la Reserva de Biosfera

Des de l'any 2017, la reserva disposa del Centre de Documentació, un projecte generat en col·laboració amb la Fundació Biodiversitat. Es planteja com una estructura d'organització i conservació del patrimoni documental, buscant així donar suport a les activitats d'investigació, docència i difusió dels valors econòmics, socials i ambientals de la reserva entre la ciutadania en general.

A l'apartat de documents d'aquesta web trobaràs els documents més generals que fan referència als projectes publicats. Si vols consultar el fons documental complet de la reserva (articles científics, llibres, informes inèdits...) contacta amb l'Agència.

 
 
Cercar per texte:
Cercar per categoria:
Cercar per tipologia:

Col·lecció Quaderns Didàctics Menorca RB
PDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 4 – Biodiversitat terrestrePDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 5 – Biodiversitat Marina
Documentació complementària
PDFConvocatòria 2019 ajuts a investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca
Estudis i informes
PDFAlcocer, A., Sancho, V., 2016. Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFBertolero, A., 2015. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2016. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2018. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBoix, D., Ruhí, A., Sala, J., Gascón, S., Compte, J., Quintana, X., 2010. Invertebrados acuáticos.PDFCarrera, D., Pons, P., 2010. Importancia de los estanques temporales para la conservación de los anfibios menorquinesPDFCortada, A., 2016. Seguiment de micromamífers a MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Informe técnico del Programa de Seguimiento de Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Menorca.PDFDe Pablo, F., 2015. Programa de Seguimiento de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca PDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiPDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota patiamarilla Larus michahellisPDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Seguimiento de micromamíferos en MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Censo de la población reproductora de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelisPDFDe Pablo, F., 2016. Censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiPDFDe Pablo, F., 2016. Informe técnico del Programa de Seguimiento de la Biodiversitat en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Programa de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de cormorán moñudoPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de gaviota de AudouinPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de milano real 2017PDFDe Pablo, F., 2017. Electrocución de aves en tendidos eléctricos en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2017. Estratègia de Conservació de la Biodiversitat a Menorca 2017PDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora de milano real 2018PDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora del alimoche común en MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora del cormorán moñudoPDFDe Pablo, F., 2018. Censo de población reproductora de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelisPDFDe Pablo, F., 2018. Estratègia Conservació de la Biodiversitat. Reserva de Biosfera de Menorca.pdfPDFDe Pablo, F., 2018. Estrategia de Conservación de la Biodiversidad. Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Programa de Seguimiento de la Avifauna en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2019. Censo de la población reproductora de cormorán moñudo en la Reserva de BIosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2019. Censo de la población reproductora de milano real 2019PDFDe Pablo, F., 2019. Estratègia Conservació de la Biodiversitat. Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., Méndez, J., Bertolero, A., González, J., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de la HerpetofaunaPDF Estradé, S. i Carreras, D., 2015. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFEstradé, S. i Carreras, D., 2016. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFEstradé, S., 2019. Xarxa de seguiment de papallones diürnes de MenorcaPDFFebrer Pons, J. Bosco, 2018. Campanyes de mostreig d’aranyes a Menorca 2016 i 2017PDFFraga, P., 2015. Seguiment i avaluació de la flora endémica i amenaçada de MenorcaPDFFraga, P., 2016. Seguiment i avaluació de la flora no endémica amenaçada de MenorcaPDFFraga, P., 2017. Seguiment i avaluació de la flora amençada de Menorca. Basses Temporals i Ambients SegetalsPDFFraga, P., 2018. Seguiment i Avaluació de la flora amenaçada de Menorca. Basses i SegetalsPDFFraga, P., 2019. Seguiment i avaluació de flora amenaçada de MenorcaPDFGarcía, D., 2015. Seguimiento de las poblaciones de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2017. Seguiment de les poblacions d´ocells terrestres nidificants PDFGarcia-Febrero, O., 2017. Xarxa de Seguiment de Papallones diürnes de MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2018. Seguiment d´ocells terrestres hivernants a Menorca 17-18PDFGarcía-Febrero, O., 2018. Xarxa de Seguiment de Papallones Diürnes de MenocaPDFGarcía-Febrero, O., 2019. Estacions d´esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2019. Estacions d´esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D. 2019. Seguiment de la baldriga a l´illa de l´Aire, MenorcaPDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2016. Seguiment de la Baldriga a l’illa de l’AirePDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2017. Seguiment de la Baldriga a l’illa de l’AirePDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2018. Seguiment de la Baldriga a l´illa de l´Aire de Menorca.PDFGonzález, J. y Ribo, J., 2019. Seguimiento del galápago europeo en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFGonzález, J., 2016. Seguimiento de las poblaciones de galápago europeoPDFGonzález, J., y Ribó, J., 2017. Seguimiento de Galápago Europeo en la Reserva de Biosfera de Menorca PDFGonzález, J., y Ribó, J., 2018. Seguimiento de Galápago Europeo en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFMadrid, J.M., de Pablo, F. y García, D., 2012. Situación de los vertebrados terrestres amenazados en la isla de MenorcaPDFMarsinyach, E. et al., 2019. Evaluación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca en MenorcaPDFMarsinyach, E., 2018. Evaluación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca en MenorcaPDFMéndez, J. 2017. Cens de Dormidors d´Ardèids a l´hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de marta Martes martesPDFMéndez, J. 2015. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de marta Martes martesPDFMéndez, J., 2016. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2017. Cens de la Població Insular de Marta a la RB de MenorcaPDFMéndez, J., 2017. Cens de Població Insular de Conill Oryctolagus Cuniculus a la RBPDFMéndez, J., 2017. Programa Seguiment Aus Comuns a Menorca - SOCMEPDFMéndez, J., 2017. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’Illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Cens de dormidors d’ardeids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Cens de la població de conill oryctolagus cuniculus a la RB de Menorca PDFMéndez, J., 2018. Cens de la Població Insular de Marta martes a la RB de MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Programa de Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Cens de dormidors d´ardèids a l´hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Cens de la població insular de conill a l´illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Cens de la población insular de mart a l´illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Seguiment d´aus aquàtiques hivernants a l´illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Seguiment d´aus comuns a MenorcaPDFPérez, A. y Pérez- Mellado, V. 2018. Seguimiento la lagartija Balear en MenorcaPDFPérez, A. y Pérez-Mellado, V., 2017. Seguimiento de las Poblaciones de Lagartija BalearPDFPérez, A. y Pérez-Mellado, V., 2019. Seguimiento de lagartija balear en MenorcaPDFPérez, A., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balearPDFPérez-Mellado, V., 2015 .Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balearPDFPons, G.X. i Martín, J.A., 2015. Memòria técnica de la cartografia digital de la distribució de la fauna terrestre endèmica invertebradaPDFQuintana, J., 2010. Los Moluscos terrestres y de agua dulce. In: Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E.PDFQuintana, J., 2016. Seguiment dels mol·luscs d’aigua dolça d’algunes fonts i torrents de MenorcaPDFDe Pablo, F., Pons, A., Cortada, A., 2019. Seguiment de micromamífers a la Reserva de Biosfera de Menorca.PDFSoler, E. y Estradè, S., 2019. Seguiment de libèl·lules de MenorcaPDFSoler, E., 2016. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., 2017. Seguiment de Libèl·lules de Menorca. SLiMePDFSoler, E., 2018. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., Estradè S., 2015. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., Méndez, M., 2010. Libélulas de estanques temporales de MenorcaPDFTriay, R., 2015. L’Àguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFTriay, R., 2016. L’Àguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFTriay, R., 2017. L’Àguila Peixatera Pandion haliaetus a l´illa de MenorcaPDFTriay, R., 2018. L´Àguila Peixatera Pandion haliaetus a l´illa de MenorcaPDFTriay, R., 2019. L´àguila peixatera, Pandion haliaetus, a l´illa de Menorca