Setmana mobilitat elèctrica

Menorca aposta per l’impuls del vehicle elèctric vinculat a les renovables durant la Setmana Europea de la Mobilitat


El Consell Insular de Menorca i el sector empresarial de l’illa treballen des de fa uns mesos en un projecte que permet la implantació progressiva de la mobilitat elèctrica a l’illa, vinculada a la generació distribuïda i a les energies renovables. El projecte s’emmarca sota l’objectiu d’avançar cap a un model de mobilitat sostenible per a la Reserva de Biosfera, que posicioni Menorca com un entorn de referència apropiat per on realitzar estratègies de desenvolupament intel·ligent i sostenible.
La idea sorgeix a partir de la certesa que l’illa disposa de les aptituds necessàries per convertir-se en un territori de referència on impulsar projectes innovadors, que surtin a partir de la col·laboració entre el sector empresarial, l’Administració, els diferents municipis i el sector turístic.
En aquest sentit, la institució insular ha decidit aprofitar la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible (EMW) per començar a divulgar les potencialitats de la mobilitat elèctrica a l’illa, així com el canvi de model energètic associat.

MENORCA SMART ISLAND

El fet diferencial de Menorca com a espai natural únic i fràgil a l’impacte de la petjada humana, la pressió que rep el territori a causa d’una important afluència turística i la seva categorització com a Reserva de Biosfera des de l’any 1993, fa que es plantegi la necessitat de fer una gestió intel·ligent i innovadora dels recursos limitats disponibles. Al mateix temps, es busca que la tecnologia formi part del cicle d’accions i esforços constants de manteniment d’aquest entorn.


Amb la voluntat de seguir evolucionant i continuar la política d’utilització estratègica de les TIC per a la millora d’aspectes claus per a l’illa, des del departament d’Innovació del Consell Insular de Menorca es treballa en l'estratègia “Menorca Smart Island, Menorca Territori VIU” amb la finalitat d'ajudar a millorar els serveis públics, la sostenibilitat mediambiental, la realitat socioeconòmica de Menorca i la qualitat de vida dels ciutadans de l’illa i dels seus visitants.
És en el marc d'aquesta estratègia, i en concret de la línia “Mobilitat i Energia”, que les àrees d'Innovació i Reserva de Biosfera treballen conjuntament per tal de dissenyar projectes i actuacions conjunts envers l'impacte ambiental, la pressió humana, la mobilitat i accessibilitat i l'eficiència energètica com a principals aspectes transversals d'interès.

ACTES A MENORCA DURANT LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
La Setmana Europea de la Mobilitat, organitzada des de fa anys per la Comissió Europea, pretén promocionar la mobilitat sostenible en el territori europeu, fomentant els mitjans de transport que menys contaminen i fent dels espais urbans un lloc més amable per a la ciutadania. El lema d’enguany és “Mobilitat Intel·ligent, Economia Forta”.
Per tot això, l’illa acollirà els dies 21 i 22 d’aquest mes una sèrie d’activitats relacionades amb l’esmentada celebració. L’esdeveniment està organitzat pel Consell Insular de Menorca, la Reserva de Biosfera i Sorenoid, empresa especialitzada en mobilitat elèctrica. Així mateix, compta amb el suport de diferents administracions, associacions i empreses, algunes d’elles líders en el sector.
Aquesta proposta vol donar a conèixer al públic en general el funcionament dels Vehicles Elèctrics de zero emissions, la varietat de models de mobilitat associats als motors no contaminants i el principi de la infraestructura de recàrrega. Per açò es durà a terme un recorregut al volant d’aquest tipus de vehicles, des de Ciutadella i fins a Maó, amb aturada a tots els municipis de l’illa. Al mateix temps, s’efectuaran demostracions i petits trajectes amb vehicles més petits a zones d’oci, es potenciarà l’ús de les bicicletes en algunes zones on la densitat del trànsit de cotxes és molt alta, i s’organitzaran petites travessies de propulsió no contaminant per mar.
Els vehicles que s’utilitzaran en aquest recorregut per l’illa seran exposats principalment a Ciutadella i a Maó, però seran també visibles en el centre de tots els municipis durant el matí de dia 22.
Més de 40 persones de rellevància en els àmbits de la política, el sector empresarial i la comunicació han estat convidades a conduir en alguna de les etapes del recorregut. A més, com a complement divulgatiu i sota l’objectiu d’oferir una visió més àmplia de les repercussions de la mobilitat elèctrica en l’àmbit de l’energia i de l’economia productiva, es celebraran dues taules rodones a Ciutadella i a Maó.
Amb aquestes jornades s’espera una bona participació de tota la ciutadania menorquina com un acte cívic per conèixer de primera mà la realitat d’aquesta nova mobilitat, que ha d’ajudar-nos a canviar el paradigma energètic en un context europeu i amb el referent de Menorca com a Reserva de la Biosfera.
Tota la informació sobre els actes programats està disponible al web de la Reserva de Biosfera:
http://smartisland.biosferamenorca.org
EL PROJECTE: INICIATIVA PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE BASADA EN ENERGIES NETES

De l'esforç comú i de la col·laboració entre les administracions públiques, el teixit empresarial de l’illa i experts del sector, sorgeix aquesta iniciativa el principal objectiu de la qual consisteix en el foment de la mobilitat sostenible i l'ús d'energies renovables. Al llarg dels últims anys s'han manifestat diverses voluntats i plans de desenvolupament en aquesta línia, per la qual cosa ara es pretén concretar projectes d'aplicació que beneficiïn el conjunt dels habitants de Menorca.

D'aquesta manera, es desenvoluparan activitats basades en la creació i implementació de solucions innovadores tant en l'àmbit públic com en el privat, amb la finalitat de crear oportunitats de negoci i d'ocupació local.

El conjunt de projectes proposats pretén fomentar i potenciar la promoció i desenvolupament de la mobilitat elèctrica a Menorca, la utilització d'energies netes i renovables i la implementació d'una cultura de desenvolupament sostenible i respecte al medi ambient, d'acord amb els preceptes de la Reserva de la Biosfera.

El foment dels vehicles elèctrics suposa un repte important i una oportunitat clara per fer un pas cap a un model més sostenible i eficient en la gestió dels recursos.

Avantatges del vehicle elèctric

Els avantatges del vehicle elèctric són l'eliminació total d'emissions de gasos, tant CO2 com uns altres d’igualment nocius per a la salut, així com la reducció de sorolls i el foment d'un model de conducció més eficient i sostenible. D'altra banda, i com és lògic, existeixen estalvis econòmics significatius per als particulars i més singularment per a autònoms i empreses, que tenen en els vehicles una part important del seu compte d'explotació. Els reptes a solucionar se centren en desenvolupaments tecnològics ja avançats, que incrementen dia a dia les autonomies disponibles, i en el desenvolupament d'un mercat competitiu, que ja s'ha demostrat com a viable en altres països europeus. Ens trobem per tant en un moment clau per sumar-se a aquesta tecnologia i fer el pas cap al format de mobilitat del futur.

Menorca té al davant l'oportunitat de convertir-se en un accelerador de les tecnologies associades a la recàrrega de vehicles elèctrics i a l'acumulació i gestió eficient de l'energia amb conceptes clars en matèria de renovables i de generació distribuïda.


ORGANITZACIÓ I SISTEMA DE TREBALL

Amb l'objectiu d'assentar les bases de treball, identificant clarament la situació actual i els reptes als quals s'enfronta l'illa, s'han conformat una sèrie de grups d'estudi que abasten cinc àrees d'anàlisi: Innovació, Energia, Mobilitat i Transport, Turisme i Comunicació. A més, s'han assignat especialistes de diversos sectors, tan públics com privats, per aconseguir conclusions i identificar projectes amb el major grau de consens possible.

Les comissions són les següents:

COMISSIÓ D'ENERGIA – Identificarà les fonts d'energia més adequades i les estratègies de gestió i optimització dels recursos propis de l’illa. Analitzarà els models energètics associats a les propostes que sorgeixin durant el desenvolupament dels treballs de totes les comissions.

COMISSIÓ DE MOBILITAT I TRANSPORT - La missió del grup de treball creat consisteix a promoure iniciatives que estimulin, generin i donin suport a activitats per al desenvolupament de la mobilitat sostenible a l’illa i la racionalització dels mitjans de transport.

COMISSIÓ DE TURISME – Sent aquest sector un puntal de l'economia de Menorca, resulta necessari promoure i potenciar la integració de models més sostenibles tant en els mitjans de transport associats a l'activitat turística, com en l'energia consumida en tots els estadis de la seva activitat.

COMISSIÓ D’INNOVACIÓ – Aquest grup de treball centrarà els seus esforços en el desenvolupament d'un teixit de coneixement, desenvolupament i producció dins del sector industrial de l’illa.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ – Per garantir una continuïtat en les activitats de la iniciativa, es considera fomentar la disseminació de les activitats de la resta de comissions, traslladant a la societat els avanços i reptes que es pretenen dur a terme.

Una vegada que els projectes concrets siguin clarament identificats, es buscaran diverses vies de finançament, des de la iniciativa privada fins a la sol·licitud d'ajudes europees, gran part de les quals encaixen a causa de les característiques pròpies de l’illa que la converteixen en un perfecte cas d'estudi per a futures reproduccions en altres punts de la geografia europea.


ENERGIES RENOVABLES

En les circumstàncies actuals i amb els objectius de reducció d'emissions marcats des d'Europa per a l'any 2020, es fa necessària una revisió del model energètic que sustenta el conjunt de l'activitat a l’illa. Per això, s'ha de configurar un full de ruta que aposti per un model basat en energies renovables i per la substitució gradual dels sistemes de generació més contaminants.

Resulta necessari dur a terme un canvi del paradigma tant en la forma en què es produeix l’energia com en la forma en què es consumeix, tal com marca el document de Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) en l'àmbit d'Energia.

En l'actualitat, l'estructura de la generació d'energia consumida a Menorca es basa principalment en la central del port de Maó (82,5%), basada en motors dièsel i combustible fuel i turbines de gas corresponents als pics més alts de demanda. Addicionalment s'utilitza energia procedent de la interconnexió amb Mallorca (14,5%), dels quals un 2% és d'origen renovable, sent la producció pròpia basada en energies renovables de tan sols el 3% del total.
La producció d'energies renovables a Menorca es limita actualment a l'1,8% mitjançant plaques fotovoltaiques i a l'1,2% de producció eòlica.


Maó, 15 de setembre de 2016

Imágenes relacionadas