Conservació de ratespinyades a Menorca

Conservació de ratespinyades a Menorca

Ratonero patudo

De les 26 espècies de mamífers citades a l'illa de Menorca cinc posseeixen alguna categoria d'amenaça, pertanyent les cinc espècies al grup dels ratespinyades: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Miniopterus schreibersi i Plecotus austriacus. Les ratespinyades constitueixen un dels grups de mamífers terrestres amb més problemes de conservació a Europa, i aquesta vulnerabilitat està recollida en les diferents categories de protecció en què s'han inclòs molts d'aquests mamífers. A més, hi ha altres espècies que encara que no estan considerades amenaçades en l'àmbit balear, les seves petites poblacions ha suposat que s'hagin de dur a terme mesures de conservació a través d'un Pla de Recuperació. Per això, recentment ha estat aprovat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears un Pla de recuperació de la ratapinyada de peus grans (Myotis capaccinii) i de conservació de quiròpters cavernícoles de les Illes Balears (Pla Balcells).

Totes les espècies de ratpenats tenen com a característica comuna que es refugien i formen colònies més o menys grans en cavitats naturals, coves, avencs o estructures humanes com mines o subterranis, per això una de les mesures de conservació contingudes en el Pla ha estat tancar al públic algunes de les localitats que aquestes espècies amenaçades utilitzen més habitualment. Entre elles es troba la cova Polida, situada al barranc de Binigaus, que ha estat tancada al pas de visitants per afavorir la seva recuperació després d'un període que les poblacions de diferents espècies que vivien en el seu interior havien disminuït de forma alarmant. Per això s'ha instal·lat una barrera que impedeix l'entrada de visitants a la cova.

Fotografia: ratapinyada de peus grans (Myotis capaccinii). Autor: David García.