seminario lifeboscos

Seminario formación Gestión forestal para la adaptación al cambio climático: retos y oportunidades


El projecte LIFE+BOSCOS, desenvolupat pel Consell Insular de Menorca des de l'any 2009 té per objectiu principal contribuir a l'adaptació dels ecosistemes forestals mediterranis als impactes negatius que el canvi climàtic té sobre aquests ecosistemes (plagues, incendis, decaïment, etc.).
Una de les accions principals del projecte, ha estat el desenvolupament de les Directrius de gestió forestal sostenible per a l'illa de Menorca, les quals s'han posat en pràctica en diferents finques privades col·laboradores del projecte.
L'objectiu principal d'aquest seminari de formació és la presentació dels resultats obtinguts a les proves pilot i la transferència d'informació per tal que aquest major coneixement juntament amb el nou context de canvi siguin una oportunitat per a l'actualització i dinamització i del sector forestal menorquí.

Els objectius del curs són:
- Conèixer l'experiència del projecte LIFE+BOSCOS en planificació i gestió forestal per a l'adaptació del bosc mediterrani al canvi climàtic.
- Avaluar l'eficiència econòmica i l'eficàcia de diferents mesures de gestió forestal a curt i llarg termini.
- Conèixer el nou marc normatiu de les Illes Balears pel que fa a gestió agroforestal
- Conèixer les oportunitats d'emprenedoria i finançament de la gestió forestal sostenible a les Illes Balears i especialment a Menorca.

Dirigit principalment a:
- Propietaris de finques agrícoles i forestals
- Empresaris forestals, turisme actiu, etc.
- Gestors agrícoles i pagesos
- Professionals de l'Administració local
- Professionals del sector forestal i el medi ambient
- Estudiants de cicles formatius d'agricultura i gestió forestal
- Emprenedors relacionats amb el sector

Maó, 20 de març de 2015

Enllaços Relacionats
Información e inscripciones