Primer esborrany d'avantprojecte de proposició de Llei de Menorca Reserva de Biosfera

Primer esborrany d'avantprojecte de proposició de Llei de Menorca Reserva de Biosfera

Us animam a fer-nos arribar les vostres aportacions fins al 31 de juliol de 2021


 

Nom i llinatges:
DNI o NIF:
Municipi:
Adreça electrònica:
Aportacions:


* A continuació podeu aportar documentació adjunta al formulari en cas de que ho considereu necessari. El tamany màxim del fitxer és de 4MB. Si voleu aportar més documentació, podeu enviar-la per correu electrònic a l'adreça reserva.biosfera@cime.es

Adjuntar document: